Personal Coaching

 

Positieve verandering

Met Personal Coaching wordt gewerkt aan het realiseren van positieve veranderingen in iemands leven, persoonlijk of op werkgebied of de combinatie werk-privé. Hierbij is het uitgangspunt het (beter) leren inzetten van iemands (levens-) kennis, kwaliteiten en competenties op de gebieden in het leven waar verbetering of verandering gewenst is.  

 

Afhankelijk van het onderwerp biedt MiRa Coaching:

 • Expat coaching voor de specifieke doelgroep expats en hun partners (lees meer);
 • Life coaching, (met de mogelijkheid om een deel van het traject in de vorm van Wandel coaching te doen), bij vooral privé-gerichte onderwerpen (lees meer);
 • Loopbaan coaching, bij werk/loopbaan gerelateerde onderwerpen (lees meer);
 • Studieprestatie coaching (lees meer);
 • Trainingen & Workshops, indien gewenst op maat (lees meer).

 

Het coachtraject: maatwerk

Een coachtraject ziet er voor iedereen anders uit, het is een individueel maatwerktraject. 

Een traject bestaat over het algemeen uit 6-8 sessies (minimaal 4). Tussentijds vindt een evaluatie plaats en aan het eind een afsluitend gesprek met eindevaluatie.

 

Kennismaking

We starten met een kennismaking: een kort, gratis gesprek om samen te beslissen of we met elkaar het coaching traject aangaan. Gespreksonderwerpen daarbij zijn:

 • De coachvraag;
 • Verwachte aantal gesprekken;
 • Coachovereenkomst, inclusief kosten;
 • Afspraken met betrekking tot locatie van de gesprekken;
 • Privacyreglement.

Sessies

De sessies zijn over het algemeen opgebouwd rondom de thema's:

 • Aandacht: voor jou en jouw coachvraag.
 • Inzicht: aan de hand van diverse werkvormen krijg je inzicht in je drijfveren, kwaliteiten, valkuilen, zwakke en sterke kanten. Je leert jezelf indringend en uitgebreid kennen.
 • Focus: wat wil je daadwerkelijk bereiken: doelen en subdoelen.
 • Actie: wat heb je in huis om je doelen te bereiken, wat heb je nog te ontwikkelen. In deze fase ga je aan de slag met de gestelde doelen, je zet concrete stappen op weg om de door jou geformuleerde resultaten te bereiken.
 • Succes: je hebt je doel geformuleerd en de daarvan afgeleide subdoelen. Je weet dus ook wanneer een (sub-)doel bereikt is. Dat succes ga je vieren.

Werkbladen, testen, opdrachten, verslagen

Afhankelijk van de coachvraag zullen diverse werkbladen, testen en technieken gebruikt worden.
Het maken van opdrachten en verslagen van de gesprekken hoort bij het coachtraject.

 

E-coaching

In overleg, en waar zinvol of gewenst, kan een deel van het traject in de vorm van e-coaching (email, Skype®) plaatsvinden. 

 


CMI logo NLP Logos  NOBCO Logo  coachfinder  logo Noloc